Careers

We're known for our innovative solutions

Senior Pre-Sales

Responsabilități:

– Completarea RFP-urilor conform arhitecturii de sistem definite, respectiv conform solicitarilor beneficiarilor, in termenele stabilite, cu toate informatiile legate de specificatiile tehnice relevante ale produselor;
– Documentare tehnica a specificatiilor de produs in vederea participarii la licitatii publice.

Aptitudini:

– Responsabil;
– Adaptabil;
– Proactiv si bine organizat in situatii critice;
– Capacitate de a gandi macro, viziune de ansamblu a arhitecturii proiectelor, de la componentele hardware pana la componentele specifice de aplicatie, respectiv componentele de interoperabilitate la nivel de infrastructura si aplicatie;
– Perseverent, auto-didact;
– Abilitati bune de comunicare.

Educatie si experienta:

– Absolvent al unei institutii de invatamant superior, de preferat facultate tehnica (Politehnica/Automatica);
– Intelegere in detaliu a conceptelor moderne de functionare a aplicatiilor (de la tipul si dimensionarea componentelor hardware pana la tipul si dimensionarea componentelor software);
– Cunostinte functionalitati si integrare arhitecturala hardware si software: Platforme de stocare, Platforme de procesare de tip HCI, Platforme de virtualizare, Platforme suport pentru dezvoltare aplicatii (baze de date, servere de aplicatie, servere de transformare si schimb de mesaje API, etc);
– Cunostinte functionalitati si integrare arhitecturala solutii de retea si securitate: Firewall-uri, Solutii IDS/IPS, Solutii de rutare/switching, Solutii de tip SDN, etc
– Cunoasterea principiilor de interoperabilitate la nivel de infrastructura si aplicatii, respectiv a conceptelor de securitate aplicabile la nivelul fiecarei zone functionale ale unei arhitecturii de sistem/aplicatie.

Constituie un plus:
– Certificari de tip specialist/expert pentru oricare/oricate dintre tehnologiile comune de infrastructura si de aplicatie – procesare, stocare, comunicatie, securitate, virtualizare, baze de date, servere de aplicatie, etc. (Cisco, DELL-EMC, VMware, Fortinet, F5, etc.)

Join our team